OM FRILUFTSTERAPEUTEN

Mikkel Steenberg Vedel,
filosofisk funderet friluftsterapeut

Jeg har en baggrund som klassisk akademiker inden for oldtidskundskab og filosofi samt en uddannelse som Nordisk Skovbadsguide fra Naturrefugium™. Derudover er jeg i færd med at tilegne mig Nature-Body-Mind-Community-metoden fra ViNatur.
I kraft af alt dette kan jeg fungere som både fysisk og psykisk vejviser for de af mine medmennesker, der ønsker at genetablere rodfæste i såvel naturen som i kulturen.

Jeg har en bred vifte af faglige og mellemmenneskelige kompetencer og en livslang kærlighed til friluftslivet, hvorfor jeg har valgt naturen som arena for mit virke.
Foruden at bedrive naturbaseret sundhedsfremme og filosofiformidling er jeg ansat ved Friluftslageret i Odense, hvor jeg arbejder med kundeservice. Derudover er jeg også freelance journalist hos Friluftsmagasinet.dk, hvor jeg som skribent bl.a. anmelder grej til udelivet og skriver om div. friluftsaktiviteter.

Min opgave som filosofisk funderet friluftsterapeut er at facilitere naturbaseret sundhedsfremme med henblik på at genforbinde mennesket med naturen. Dermed kan jeg reducere frekvensen af stress, angst og depression i befolkningen, samt øge den generelle fysiske og psykiske velvære. Alt sammen baseret på den nyeste internationale videnskab og med rødder i både vestlig og østlig forskning, filosofi og kultur.

Jeg er situeret på Fyn, men er født og opvokset i Sydjylland.
Mit kendskab til den danske natur og kultur er bred, og jeg betragter derfor hele landet som min arbejdsplads.

Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere om mig og mit virke, hvis du ønsker et individuelt tilrettelangt forløb, eller for en uforpligtende samtale om friluftslivet eller filosofien. Skriv til mig her.

“Mennesket er Naturen, der bliver bevidst om sig selv”

― Élisée Reclus  

Naturbaseret Sundhedsfremme med bredt humanistisk islæt

Som filosofisk forankret udbyder af naturbaseret sundhedsfremme har jeg gennem flere år samlet en unik vifte af færdigheder, der tilsammen er grundlaget for mit virke. Læs mere om mig her.
Især følgende discipliner har jeg fokus på:

 

Filosofi

I filosofiens værktøjskasse findes masser af gode redskaber til at tackle tilværelsens små og store spørgsmål.

Det kan bl.a. være lommefilosfiske snakke omkring bålet, walk-and-talks-dialoger omhandlende livssyn og livsfilosofier eller mere dybtgående psykagogiske (gr. sjæle-vejledende) samtaler.

Filosofien kan – ligesom naturterapien og den naturbaserede sundhedsfremme – fører til god mentalhygiejne, og dermed hjælpe os med at forebygge stress og andre sjælelige lidelser.

Jeg er fagligt forankret i stoicismen, som i moderne tid har udviklet sig til kognitiv adfærdsterapi, samt i eksistentialismen, der ligger til grund for eksistenspsykologien.
Derudover har logoterapien (og menneskets søgen efter mening) inspireret mig meget, og på baggrund af denne har jeg udviklet min egen form for øko-logoterapi.

Hvis du har lyst til at dykke forsigtigt ned i mit (lomme)filosofiske tankespin, så kan du læse mere her.

Økoterapi

Også kaldet ecotherapy, er en paraplybetegnelse, der dækker over flere discipliner, der alle har individet såvel som samfundets relation til naturens som omdrejningspunkt.

Økoterapien tjener to formål: 

1) at hjælpe os til at få det bedre både fysisk og psykisk ved at bruge tid i naturen og dermed styrke vores forbindelse og værdsættelse af den. 

2) at forsøge at ændre vores tankegang fra ego til øko, hvilket vil gavne både os og naturen.

Der er altså tale om en helbredende proces, der går begge veje mellem os og kloden vi bor på.

Følgende discipliner kan siges at høre til under betegnelsen økoterapi:

Naturterapi, naturbaseret mindfulness, skovbadning (Shinrin-Yoku), Forest Therapy, Attention Restoration Theory, Stress Reduction Theory og Supportive Environment Theory

Evolutionspsykologi

Evolutionspsykologien beskriver bl.a. de mekanikker, der gør at vi finder ro i naturen og at den kan være med til at hjælpe os både fysisk og mentalt. Det kunne f.eks. være The Biophilia Hypothesis eller savanneteorien.

Nordisk Skovbad™

En særlig danskudviklet udgave af skovbadet, der er tilpasset de nordiske landes særlige natur.

Formålet er at guide et sanseligt nærvær med naturen samt facilitering af naturbaseret mental sundhedsfremme og restitution i forbindelse med stress. Læs mere her

Nature-Body-Mind-Community-metoden

NBMC er en bredtfavnende tværfaglig metode udviklet af ViNatur på baggrund af den nyeste internationale forskning for at højne kvaliteten af den naturbaserede sundhedsfremme.

De fire søjler i metoden er natur, krop, psyke og fællesskab, der hver indeholder teorier, greb og øvelser fra mange anerkendte discipliner. 

Metoden har desuden to delmål: At minde os om at vi er natur; og at får etableret naturen som en fast del af sundhedsvæsnet, så man kan få natur på recept.  

Biopsykagogi, Friluftslivsfilosofi & Økologoterapi

Med tekniske greb fra filosofien forsøger jeg at vejlede og guide mennesker til at finde meningen med lige præcis deres liv. Dette er bl.a. målet i den såkaldte logoterapi. Jeg skærper i den forbindelse folks opmærksomhed på den sammenhæng vi er en del af – og derfor bliver det til øko-logoterapi. 
I logoterapien bruger man ofte den sokratiske dialog til at nå frem til mening og fælles forståelse. En anden vigtig filosofisk tradition, der også var meget optaget af Sokrates var stoicismen.
Stoikerne så Sokrates som et billede på den ideelle vismand. Et utopisk mål for vores levevis – men selvom det er nok så umuligt for os at nå til samme moralske højder og dybe filosofiske indsigt som Sokrates, så betyder det ikke, at vi ikke skal gøre forsøget.
Til at hjælpe med at nå tættere på dette uopnåelige mål, benyttede stoikerne (og flere andre af antikkens tænkere) sig at fænomenet psykagogi, der på oldgræsk betyder “sjælevejleder” på samme måde som “pædagog” betyder “børnevejleder/-opdrager.
Ved hjælp af filosofien vil jeg, ligesom Aristoteles, tage mine medfilosoferende medmennesker med ud på vandreture i naturen såvel som i deres egne sjæle.

  

“Se dybt ind i naturen, og du vil forstå alting bedre”

― Albert Einstein 

Uddannelser, kurser & certificeringer 

 

2021-22 1-åring NBMC (Nature-Body-Mind-Community-metoden) ved ViNatur
https://vinatur.dk/uddannelse/1-aarig-nbmc-uddannelse/ 

2021 Naturbaserede metoder til bedre trivsel, Skovskolen, KU 
2-dages kursus med Peter Mayfield og Nancy Minges fra Gateway Mountain Center, CA
Med fokus på deres 4Roots method (https://www.sierraexperience.org/4roots-method
i relation til terapeutisk eller behandlingsmæssigt arbejde med unge (13 – 30 år) i udsatte positioner
https://skovskolen.ku.dk/naturogtrivsel/naturbaserethealing/

2021 Certificeret Nordisk Skovbadsguide ved Naturrefugium  
https://naturrefugium.dk/omnaturrefugium/certificeret-skovbadsguide.html

2017 BA i oldtidskundskab & filosofi ved SDU, Odense
Varighed: 3,5 år (med propædeutisk oldgræsk), bacheloropgave om stoicismens moderne renæssance 

 

“The clearest way into the Universe is through a forest wilderness”

― John Muir

Samarbejdspartnere

 

Det Gode Råd

 

 

 

Naturrefugium