Hvad kan Friluftsterapeuten hjælpe dig med?

Nordisk Skovbad™

3-timers session: 300,- + 300,- pr. deltager.
Børn t.o.m 12 år ledsaget af voksne er
gratis.
Unge (13-19 år), studerende og pensionister: ½ pris pr. deltager.
Priserne er inkl. moms. 

Når man skovbader “bader” man i naturens atmosfære. Dvs. man opholder sig og bevæger sig roligt igennem særligt udvalgte “rum” i naturen. Dermed kan man nyde godt af dens mange veldokumenterede virkninger på den menneskelige krop og psyke.

Det Nordiske Skovbad™, der er udviklet af Thuri Kledal, Naturrefugium™, er en sammensat, naturbaseret, sundhedsfremmende sanseoplevelse.
Det er en kombination at bl.a. det japanske Shinrin-Yoku (skovbadning), det amerikanske Forest Therapy , af Ecotherapy (økoterapi) og af mindfulness.
Metodens tilgang til naturen er grundlæggende fænomenologisk – dvs. der er fokus på vores umiddelbare sansninger i naturen.
Det helt særlige ved det Nordiske Skovbad er, at alle disse discipliner og metoder er tilpasset de nordiske landes kultur samt deres geografiske og klimatiske forhold.

Mine guidede Nordiske Skovbade™ har en varighed på 3 timer, men kortere og længere sessioner kan arrangeres efter aftale.

Det er også muligt at købe et 10-turs klippekort med en gyldighed på 3 år til 4.320,- + moms.

Naturbaserede Sundhedsindsatser

Timepris: 480,- (+ moms) pr deltager.
Børn t.o.m 12 år ledsaget af voksne er gratis.
Unge (13-19 år), studerende og pensionister: ½ pris pr. deltager.

Som certificeret Nordisk Skovbadsguide™ fra Naturrefugium™ og med en 1-årig Nature, Body, Mind, Community-uddannelse fra ViNatur, kan jeg tilrettelægge sundhedsfremmende sessioner og forløb, hvor naturen danner rammerne for aktiviteterne.

Jeg udvælger øvelser fra yoga, qigong og mindfulness (samt andre former for opmærksomhedstræning), åndedrætstræning (bl.a. Wim Hof-metoden), psykomotorikken, kropsbevidsthed (embodiment), stressreduktion og -forebyggelse, kreativitetsfremme, elementer af oldnordisk udesidning, filosofisk kontemplation og refleksion samt grundlæggende motion og styrke-/core-træning. Derudover kan jeg også inddrage elementer af naturterapi eller økoterapi, hvis dette ønskes.

Der kan også arrangeres retreats, der kan strække sig over 24, 48 eller 72 timer, hvor der overnattes i det fri, og hvor vi sammen står for madlavningen over bål.  Sådanne retreats skal planlægges i rigtig god tid, så kontakt mig endelig hurtigts muligt.

Naturbaseret Teambuilding

Priser fra 7.200,- 

Naturen kan forbedre vores fysiske og mentale helbred, og den kan hjælpe os med at komme igennem svære perioder med travlhed eller sygdom. Men naturen er også gavnlig i forhold til vores arbejdsmæssige trivsel og indsats. Og samtidig øger ophold i naturen vores kreativitet.

De naturoplevelser og -forløb jeg faciliterer, har et dannende, sundhedsfremmende og underholdende formål for øje, så hvis I gerne vil give jer selv en god oplevelse, hvor I styrker jeres kollegiale bånd og samtidig gør noget godt for jeres krop og psyke, så skal I lade mig guide jer.

Foruden de gavnlige effekter forbundet med den naturbaserede sundhedsfremme jeg tilbyder, vil I nyde godt af den positive påvirkning, naturen har på jeres kreativitet, produktivitet og på jeres sammenhold.
Den typiske varighed er omkring 6 timer, men kortere/længere forløb kan også aftales.

Transport til og fra naturområdet arrangeres ikke – men fælles tilberedning af frokost og/eller aftensmad kan aftales, hvis årstiden og det valgte naturområde tillader det.

Økoterapeutisk filosofiformidling

800,- + moms pr. deltager

Ønsker du/I at blive fordybet i naturens vidunderlige væsen?  I så fald arrangerer jeg gerne en begivenhed, hvor vi kan komme helt tæt på naturen og den tilknyttede historie for det valgte område, og dermed både nyde godt af naturens gavnlige effekter og samtidig blive klogere på lokalhistorien.

Undervejs på turen vil jeg dele ud af mine og andres tanker om livet i og med naturen, og vi kan sammen reflekterer over hvad den naturlige verden er for en størrelse.

Vi kan vandre, nyde lejrlivet, lave historisk mad over bål eller drøfte alskens filosofiske emner. Alt efter jeres ønsker.

Tid og sted aftales nærmere sammen med yderligere detaljer om evt. overnatning, kost, forplejning og underholdning.  Tilmelder I jer som en større gruppe tilbydes der selvfølgelig en fordelagtig grupperabat.

Ønsker du en forsmag på hvilke emner vi evt. kan drøfte, så kan du læse mere her.

12-ugers/-måneders forløb

Pris varierer alt efter ønsket indhold.

Det er både spændende og opbyggende at følge naturens cykliske rytme og i selskab med Friluftsterapeuten bliver oplevelserne endnu bedre. Jeg kan tilrettelægge ugentlige eller månedlige forløb, der kan have fokus på specifikke naturfænomener eller temaer, alt efter dine/jeres ønsker og behov.

Undervejs i forløbet kan vi følge op på de oplevelser vi har haft samt de tanker vi har gjort os undervejs, og jeg kan hjælpe med at anskue dem på flere forskellige måder. Hensigten er foruden forbedret fysisk og mentalt helbred, at deltagerne får naturoplevelser, der via bearbejdning og reflektionser bliver til solide naturerfaringer.

Det vil blive anvendt greb fra skovbadning, naturterapi, økoterapi og fra stoicisme, eksistentialisme samt logoterapi. Alle aktiviteter/øvelser undervejs er frivillige.

Ved større grupper, forsamlinger, foreninger eller arbejdspladser tilbydes der en fordelagtig rabat. Ved over 40 deltagere hyres der en assistent til visse af sessionerne.

Det med småt

AFLYSNING & REFUSION
En planlagt session aflyses kun af Friluftsterapeuten.dk i tilfælde af ekstreme vejrforhold som voldsom storm, orkan eller torden. Hvis jeg ser mig nødsaget til at aflyse tilbyder jeg selvfølgelig at finde en anden dag til afholdelse eller fuld refusion af beløbet.
Hvis du/I ønsker at aflyse en session og dette sker minimum 24 timer forud for planlagt afholdelse tilbydes fuld refusion medmindre der er alftalt forplejning/madlavning eller overnatning som del af sessionen. I så fald modregner jeg mine udgifter til forsyninger/booking/leje af shelterplads inden beløbet refunderes.   

TILLÆG VED TRANSPORTUDGIFTER 
Ved arrangementer, begivenheder og sessioner uden for Fyn tillægges en ekstra beregning for transportudgifter/broafgift. Dette tillæg nedsættes/bortfalder ved indgåelse af aftale om længerevarende forløb eller ved større gruppearrangementer/teambuilding.

RABATORDNING
I forbindelse med større gruppe, tilbagevendende kunder eller ved særlige forhold kan der indgås en aftale om nedslag i pris. Kontakt mig gerne telefonisk eller via mail i god tid, så vi kan finde en løsning, der er rimelig for alle parter.

DELTAGELSE SKER ALTID PÅ EGET ANSVAR
Selvom den danske natur sjælden er farlig og selvom vi ikke laver de mest risikofyldte aktiviteter, så sker al deltagelse altid på eget ansvar.
Jeg medbringer et basalt førstehjælpssæt og holder nøje øje med vejrforhold forud for afholdelse af sessioner.

HENSYN TIL ANDRE DELTAGERE
Da mange af aktiviterne omhandler rolige og meditative øvelser, er det vigtigt at alle er instillede på dette. Dvs. når der inviteres til øvelser i mindfulness eller til stillevandring og meditation, så bedes alle mobiltelefoner være sat på lydløs.
Ligeledes er det de deltagende voksnes ansvar at børn kan forholde sig i nogenlunde ro under disse øvelser.

Tjek min kalender for særlige begivenheder 

.

“Ut på tur, aldri sur” 

.