Hvad kan naturen og jeg gøre for dig?

NORMALSESSIONER:

PRIS: 600,- (+300,- pr. yderligere deltager*)

En normalsession har en længde på ca. 3 timer (andet kan dog aftales).
Børn t.o.m 12 år ledsaget af voksne er gratis.
Unge (13-19 år), studerende, pensionister, arbejdssøgende og sygemeldte: ½ pris pr. deltager
* Ved grupper på 4-9 er prisen 250,- pr. yderligere deltager.
Ved grupper på 10+ er er prisen 200,- pr. yderligere deltager.
Priserne er inkl. moms.

Efter en session modtager hver deltager et stempel. Hvert femte stempel udløser en gratis normalsession, der kan afholdes efter aftale.
Nedenfor følger en liste med beskrivelser af Friluftsterapeutens normalsessioner.
Længere nede kan du læse mere om hvilke særligt tilrettelagte sessioner Friluftsterapeuten også tilbyder.

 

- Nordisk Skovbad™

 Når man skovbader “bader” man i naturens atmosfære. Dvs. man opholder sig og bevæger sig roligt igennem særligt udvalgte “rum” i naturen. Dermed kan man nyde godt af dens mange veldokumenterede virkninger på den menneskelige krop og psyke.

Det Nordiske Skovbad™, der er udviklet af Thuri Kledal, Naturrefugium™, er en sammensat, naturbaseret, sundhedsfremmende sanseoplevelse.
Det er en kombination at bl.a. det japanske Shinrin-Yoku (skovbadning), det amerikanske Forest Therapy , af Ecotherapy (økoterapi) og af mindfulness.
Metodens tilgang til naturen er grundlæggende fænomenologisk – dvs. der er fokus på vores umiddelbare sansninger i naturen.
Det helt særlige ved det Nordiske Skovbad er, at alle disse discipliner og metoder er tilpasset de nordiske landes kultur samt deres geografiske og klimatiske forhold.

Mine guidede Nordiske Skovbade™ har en varighed på 3 timer, men kortere og længere sessioner kan arrangeres efter aftale.

PRIS: Se NORMALSESSIONER ovenfor.

Det er også muligt at købe et 5-turs klippekort med en gyldighed på 3 år til 2.500,- inkl. moms.

- Natur- & økoterapi

Ønsker du/I at blive fordybet i naturens vidunderlige væsen?  I så fald arrangerer jeg gerne en begivenhed, hvor vi kan komme helt tæt på naturen og den tilknyttede historie for det valgte område, og dermed både nyde godt af naturens gavnlige effekter og samtidig blive klogere på lokalhistorien.

Økoterapi som disciplin har aldrig været vigtigere eller mere relevant. Den har meget til fælles med de bevægelser i vores samfund, der beskæftiger sig med regenerativitet (regenrativ filosofi, renerativ tænkning og regenerativ ledelse).

Undervejs på turen vil jeg dele ud af mine og andres tanker om livet i og med naturen, og vi kan sammen reflekterer over hvad den naturlige verden er for en størrelse.

Vi kan vandre, nyde lejrlivet, lave historisk mad over bål eller drøfte alskens filosofiske emner. Alt efter jeres ønsker.

Tid og sted aftales nærmere sammen med yderligere detaljer om evt. overnatning, kost, forplejning og underholdning.  Tilmelder I jer som en større gruppe tilbydes der selvfølgelig en fordelagtig grupperabat.

Ønsker du en forsmag på hvilke emner vi evt. kan drøfte, så kan du læse mere her.

PRIS: Se NORMALSESSIONER ovenfor.

- Naturvejledning & filosofi-/kulturformidling

Kulturhistorisk undervisning/underholding, oplæg eller workshops om natursyn og -dannelse.
Jeg kan tilrettelægge efter jeres ønsker ift. emner og/eller naturområde.

DROP-IN SKOVBAD: Sidste søndag hver måned

Den sidste søndag hver måned guider jeg et Nordisk Skovbad for Naturrefugium. Læs mere og book en plads via dette link:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM7815?fbclid=IwAR1bvMMf91D8JAIH7KqtCTXL3UN4DH5h8ODviqOZlDSdsevl-QFPEcFdKa8 

Årskort: 3.000,-
Unge (13-19 år), studerende, pensionister, arbejdssøgende og sygemeldte: 1.500,-
Børn t.o.m 12 år ledsaget af voksne er
gratis.
Deltagelse uden årskort 500,-
Unge (13-19 år), studerende, pensionister, arbejdssøgende og sygemeldte: 250,-
Priserne er inkl. moms. 

Sidste søndag i hver måned afholder jeg to drop-in Nordiske Skovbade med en varighed på 2 timer hver. Den første er fra kl. 09-11 og det andet er fra kl. 13-15.
Man kan altså nå et enten før eller efter frokost 🙂

For at deltage skal du købe et årskort, der gælder 12 måneder fra den måned du køber det. Med dette årskort kan du frit deltage alle 12 søndage og sågar alle 24 skovbade.

Skovbadet afholdes samme sted hver gang men indholdet kan skifte alt efter vejr og årstid.

 

SÆRLIGT TILRETTELAGTE SESSIONER:

Nedenfor findes information vedrørende særligt tilrettelagte sessioner. Har du selv en idé eller helt særlige ønsker, der ikke fremgår, så kontakt endelig Friluftsterapeuten, så vi sammen kan tilrettelægge en spændende session eller et længerevarende forløb.
Priser variere efter ønsket varighed og indhold.
Som ved normalsessionerne gælder at:
Børn t.o.m 12 år ledsaget af voksne er gratis.
Unge (13-19 år), studerende og pensionister: ½ pris pr. deltager 

- Naturbaserede sundhedsindsatser

Måske trænger du, dig og din familie/venner eller din arbejdsplads til at trække stikket, til at slippe tankerne for en stund og komme ud af hovedet og ned i kroppen?
Et at de bedste steder at gøre dette er i naturen, og én af de bedste måder er ved at benytte sig at naturbaseret sundhedsfremme.

Nogle af aktiviteterne kan bl.a. være øvelser udvalgt blandt:
– yoga, qigong og mindfulness (samt andre former for opmærksomhedstræning)
– åndedrætstræning (bl.a. Wim Hof-metoden)
– psykomotorikken
– kropsbevidsthed (embodiment)
– stressreduktion og -forebyggelse
– kreativitetsfremme
– elementer af oldnordisk udesidning
– filosofisk kontemplation og refleksion
– samt grundlæggende motion og styrke-/core-træning.
 – Derudover kan der også inddrage elementer af naturterapi eller økoterapi, hvis dette ønskes.

Der kan også arrangeres retreats, der kan strække sig over 24, 48 eller 72 timer, hvor der overnattes i det fri, og hvor vi sammen står for madlavningen over bål.  Sådanne retreats skal planlægges i rigtig god tid, så kontakt mig endelig hurtigts muligt.

PRIS: Se NORMALSESSIONER ovenfor.

- Naturbaseret Teambuilding

Priser fra 12.500 (inkl. moms)

Naturen kan forbedre vores fysiske og mentale helbred, og den kan hjælpe os med at komme igennem svære perioder med travlhed eller sygdom. Men naturen er også gavnlig i forhold til vores arbejdsmæssige trivsel og indsats. Og samtidig øger ophold i naturen vores kreativitet.

De naturoplevelser og -forløb jeg faciliterer, har et dannende, sundhedsfremmende og underholdende formål for øje, så hvis I gerne vil give jer selv en god oplevelse, hvor I styrker jeres kollegiale bånd og samtidig gør noget godt for jeres krop og psyke, så skal I lade mig guide jer.

Foruden de gavnlige effekter forbundet med den naturbaserede sundhedsfremme jeg tilbyder, vil I nyde godt af den positive påvirkning, naturen har på jeres kreativitet, produktivitet og på jeres sammenhold.
Den typiske varighed er omkring 6 timer, men kortere/længere forløb kan også aftales.

Transport til og fra naturområdet arrangeres ikke – men fælles tilberedning af frokost og/eller aftensmad kan aftales, hvis årstiden og det valgte naturområde tillader det.

- Forløb

Pris varierer alt efter ønsket indhold.

Det er både spændende og opbyggende at følge naturens cykliske rytme og i selskab med Friluftsterapeuten bliver oplevelserne endnu bedre. Jeg kan tilrettelægge ugentlige eller månedlige forløb, der kan have fokus på specifikke naturfænomener eller temaer, alt efter dine/jeres ønsker og behov.

Undervejs i forløbet kan vi følge op på de oplevelser vi har haft samt de tanker vi har gjort os undervejs, og jeg kan hjælpe med at anskue dem på flere forskellige måder. Hensigten er foruden forbedret fysisk og mentalt helbred, at deltagerne får naturoplevelser, der via bearbejdning og reflektionser bliver til solide naturerfaringer.

Det vil blive anvendt greb fra skovbadning, naturterapi, økoterapi og fra stoicisme, eksistentialisme samt logoterapi. Alle aktiviteter/øvelser undervejs er frivillige.

Ved større grupper, forsamlinger, foreninger eller arbejdspladser tilbydes der en fordelagtig rabat. Ved over 40 deltagere hyres der en assistent til visse af sessionerne.

Forløbet kan strække sig over uger eller måneder. 8-12 uger er oplagt, hvis vi skal nå i dybden og årsforløb har en helt særlig og effektiv virkning.

- Retreats

TEKST PÅ VEJ

Tekst på vej

DET MED SMÅT

AFLYSNING & REFUSION
En planlagt session aflyses kun af Friluftsterapeuten.dk i tilfælde af ekstreme vejrforhold som voldsom storm, orkan eller torden. Hvis jeg ser mig nødsaget til at aflyse tilbyder jeg selvfølgelig at finde en anden dag til afholdelse eller fuld refusion af beløbet.
Hvis du/I ønsker at aflyse en session og dette sker minimum 24 timer forud for planlagt afholdelse tilbydes fuld refusion medmindre der er alftalt forplejning/madlavning eller overnatning som del af sessionen. I så fald modregner jeg mine udgifter til forsyninger/booking/leje af shelterplads inden beløbet refunderes.   

TILLÆG VED TRANSPORTUDGIFTER 
Ved arrangementer, begivenheder og sessioner uden for Fyn tillægges en ekstra beregning for transportudgifter/broafgift. Dette tillæg nedsættes/bortfalder ved indgåelse af aftale om længerevarende forløb eller ved større gruppearrangementer/teambuilding.

BETALING 
Betaling kan ske via bankoverførelse eller Mobilepay 

RABATORDNING & NORMALSESSIONER
I forbindelse med større gruppe, tilbagevendende kunder eller ved særlige forhold kan der indgås en aftale om nedslag i pris. Jeg tilbyder i forvejen nedsat pris for unge (13-19 år), studerende, pensionister, arbejdssøgende og sygemeldte. Kontakt mig gerne telefonisk eller via mail i god tid, så vi kan finde en løsning, der er rimelig for alle parter.
På baggsiden af mit vistikort står der, at hver 5. “normalsession” er gratis. En normalsession består af enten et 3-timers Nordisk Skovbad, 2 timers natur-/økoterapi eller én times naturvejledning. Afholdelsen af disse gratis sessioner skal aftales i rigtig god tid – og hvor det er muligt forsøger jeg at sammenlægge flere af disse gratis sessioner (medmindre der gives udtryk for et stærk ønske om 1-til-1-sessioner).

DELTAGELSE SKER ALTID PÅ EGET ANSVAR
Selvom den danske natur sjælden er farlig og selvom vi ikke laver de mest risikofyldte aktiviteter, så sker al deltagelse altid på eget ansvar.
Jeg medbringer et basalt førstehjælpssæt og holder nøje øje med vejrforhold forud for afholdelse af sessioner.

HENSYN TIL ANDRE DELTAGERE
Da mange af aktiviterne omhandler rolige og meditative øvelser, er det vigtigt at alle er instillede på dette. Dvs. når der inviteres til øvelser i mindfulness eller til stillevandring og meditation, så bedes alle mobiltelefoner være sat på lydløs.
Ligeledes er det de deltagende voksnes ansvar at børn kan forholde sig i nogenlunde ro under disse øvelser.

Vi kan tilgå og opleve naturen på mange forskellige måder. Måske ønsker vi at fordybe os i de mange forskellige arter af flora og fauna. Lære navnene og deres særlige kendetegn udenad. Altså at få ny viden i og om naturen. Dertil egner naturvejledningen sig med sin ofte rationelle tilgang.
Hvis vi derimod ønsker at hengive os til naturens sanselige og nonverbale side, så er skovbadets mere fænomenologiske tilgang bedre.
Ønsker vi derimod at reflektere over os selv, vores sjæleliv og den mere-end-menneskelige-verden vi lever med, så er natur- eller økoterapien vejen vi skal gå.

Tjek min kalender for særlige begivenheder 

.

Har man virkelig brug for at blive guidet?

I ny og næ bliver jeg spurgt om, hvad man skal med en guide, når man bare selv kan gå ud i naturen?

Et af skovbadets/naturterapiens mange formål er at give hovedet ro og reducere mængden af tanker, der kan myldre rundt.  

For at kunne give sig hen og slippe så mange tanker som muligt, er det nødvendigt, at der er én person, der: 

  • Kender området, der kan være særligt udvalgt til formålet
  • Vælger ruten og finder vej 
  • Skaber og holder “rummet” for invitationerne (aktiviteterne undervejs) 
  • Holder øje med tiden, vejret og evt. vilde eller domesticerede dyr eller bare andre besøgende i naturen

Denne person kan ikke være dig selv, uanset hvor meget overskud du har eller hvor dygtig du mener at være til multi-tasking, hvis du ønsker at få fuld udbytte af naturens gavnlige effekter. 

Derudover har certificerede Nordiske Skovbadsguider kendskab til et væld af forskellige metoder og teknikker inden for naturbaseret sundhedsfremme (bl.a. mindfulness og stressforebyggelse/-reduktion), der kan hjælpe deltagerne med at opnå bedre balance i deres nervesystemer. 

Så for at opnå mest mulig mental frihed samt potentialet til størst mulig effekt af opholdet i naturen, er det dermed absolut nødvendigt med en stifinder, en vejleder, en guide.
Og netop derfor kan du trygt tage med en certificeret Nordisk Skovbadsguide ud i den danske natur – også selvom du kender den bedre end din egen bukselomme. 

“Ut på tur, aldri sur” 

.