Find tilbage til naturen i og omkring dig selv

 

Naturbaseret sundhedsfremme
med humanistisk præg

Som filosofisk forankret udbyder af naturbaserede sundhedsindsatser har jeg gennem flere år samlet en unik vifte af færdigheder, der tilsammen er grundlaget for mit virke.
Du kan læse mere om mig og min baggrund her.
Især følgende discipliner har jeg fokus på:

 

Filosofi

I filosofiens værktøjskasse findes masser af gode redskaber til at tackle tilværelsens små og store spørgsmål.

Det kan bl.a. være lommefilosfiske snakke omkring bålet, walk-and-talks-dialoger omhandlende livssyn og livsfilosofier eller mere dybtgående psykagogiske (gr. sjæle-vejledende) samtaler.

Filosofien kan – ligesom naturterapien og den naturbaserede sundhedsfremme – fører til god mentalhygiejne, og dermed hjælpe os med at forebygge stress og andre sjælelige lidelser.

Jeg er fagligt forankret i stoicismen, som i moderne tid har udviklet sig til kognitiv adfærdsterapi, samt i eksistentialismen, der ligger til grund for eksistenspsykologien.
Derudover har logoterapien (og menneskets søgen efter mening) inspireret mig meget, og på baggrund af denne har jeg udviklet min egen form for øko-logoterapi.

Hvis du har lyst til at dykke forsigtigt ned i mit (lomme)filosofiske tankespin, så kan du læse mere her.

Nordisk Skovbad™

En særlig danskudviklet udgave af skovbadet, der er tilpasset de nordiske landes særlige natur.

Formålet er at guide et sanseligt nærvær med naturen samt facilitering af naturbaseret mental sundhedsfremme og restitution i forbindelse med stress. Læs mere her

NBMC-metoden

NBMC er en bredtfavnende tværfaglig metode udviklet af ViNatur på baggrund af den nyeste internationale forskning inden for naturbaserede sundhedsindsatser.

De fire søjler i metoden, Nature, Body, Mind og Community (natur, krop, psyke, fællesskab), indeholder metoder, greb og øvelser fra mange forskellige discipliner, der sammen kombineres til effektiv psykoedukation og  og sundhedsfremme.

Det er ViNaturs mål at minde os om, at vi er natur, og samtidig arbejder de for at få integreret naturen som en anerkendt del af sundhedsvæsnet.  

Økoterapi

Også kaldet ecotherapy, er en paraplybetegnelse, der dækker over flere discipliner, der alle har individet såvel som samfundets relation til naturens som omdrejningspunkt.

Økoterapien tjener to formål: 

1) at hjælpe os til at få det bedre både fysisk og psykisk ved at bruge tid i naturen og dermed styrke vores forbindelse og værdsættelse af den. 

2) at forsøge at ændre vores tankegang fra ego til øko, hvilket vil gavne både os og naturen.

Der er altså tale om en helbredende proces, der går begge veje mellem os og kloden vi bor på.

Følgende discipliner kan siges at høre til under betegnelsen økoterapi:

Naturterapi, naturbaseret mindfulness, skovbadning (Shinrin-Yoku), Forest Therapy, Attention Restoration Theory, Stress Reduction Theory og Supportive Environment Theory

“I took a walk in the woods
And came out taller than the trees”
– Henry David Thoreau –

Naturen: Hvor vi kommer fra og hvor vi hører hjemme

“We do not “come into” this world; we come out of it, as leaves from a tree […] Every individual is an expression of the whole realm of nature, a unique action of the total universe.”
– Alan Wilson Watts –

I størstedelen af menneskehedens lange udvikling har vi kaldt naturen for vores hjem.
At genfinde den glæde og tryghed, vi kan opleve i naturen, er et af de mange formål og én af de vigtigste grundelementer i Friluftsterapeutens filosofiske fundament.

 

Læs om Friluftsterapeutens begivenheder her

De følgende kategorier dækker over fast tilbagevendende begivenheder. Klik på dem for at læse mere – eller klik her for at læse en grundigere beskrivelse af mine tjenster.

Drop-In Nordisk Skovbad

Til disse åbne skovbade kan du bare dukke op på det anførte tidspunkt og den anviste lokalisation

Åbent Nordisk Skovbadshold

Åbent hold for maksimalt 20 deltagere. Antal tilmeldte vil oftes stå anført ved begivenheden.